Bokningsvillkor

1. Bokning

Bekräftat antal personer, priset, tillägg och andra produkter kommer vara inkluderat i den bokningsbekräftelse som skickas till gästen efter denna bokning är gjord.

2. Prisöverenskommelse giltighet

De avtalade priserna är bindande för båda parter och Northern Lodges förbehåller sig rätten att anpassa priserna till följd av att kostnaderna för ökade skatter ändras eller andra omständigheter som ligger utanför deras kontroll.

3. Avbokning och utebliven ankomst

Fri avbokning kan göras inom 24h efter bokning. Dock ej senare än kl 10.00 på ankomstdagen.

Om inte annat överenskommits vid bokningstillfället återbetalas 100% av bokningsavgiften vid avbokning senast 72 timmar innan ankomst (räknat från kl 15:00 ankomstdagen). Om du avbokar senare än 72 timmar innan ankomst kommer du att debiteras för en natts boende. Om Northern Lodges har ådragit sig särskilda kostnader med anledning av din bokning blir du skyldig att ersätta dessa.

Vid utebliven ankomst utan att meddela Northern Lodges kommer vi ingen bokningsavgift återbetalas.

För gäster utan målsmans sällskap gäller åldersgräns på minst 18 år. Northern Lodges förbehåller sig rätten att avboka bokningen på plats om giltig ID-handling inte kan uppvisas.

4. Betalning

Vi accepterar inte kontanter. Betalning görs med Swish, kortbetalning, eller faktura.

Policy för fakturering: Ett faktureringsunderlag måste göras i förväg. I det här fallet görs en kreditkontroll. Vistelser med en kostnad på mindre än 5 000 kronor, kan inte betalas per faktura.

5. Förfogande av boendet

Ditt boende är garanterat att vara redo för incheckning från kl 15:00 på ankomstdagen och måste checkas ut senast kl 11:00 på avresedagen.

6. Ansvar för skador

Den person vars namn bokningen står på ansvarar för skador på lokalerna till följd av oaktsamhet eller oacceptabelt beteende hos gästerna.

7. Force majeure

Händelser utanför Northern Lodges kontroll – till exempel strejk, lockout, eld, etc., vilket gör det omöjligt att uppfylla förpliktelserna i detta avtal – ger Northern Lodges rätt att säga upp avtalet utan ansvar.

8. Kvalitetsklausul

Northern Lodges är mer att se som en upplevelse än som ett typiskt boende. I fall av sjukdom hos personal som krävs för att vistelsen skall kunna upplevas i sin helhet kommer gästen erbjudas att:

  • Byta datum (eventuell mellanskillnad i pris återbetalas om priset är lägre för det nya datumet, alternativt betalas av gästen om priset är högre än för det nya datumet)

  • Avbokning, hela summan betalas tillbaka till gästen

  • Bokas in på hotell i Piteå under sin vistelse, gästen får tillbaka eventuell mellanskillnad i pris.

9. Juridik

Alla tvister som uppstår mellan parterna i detta avtal eller av andra skäl eller mellan gäst och Northern Lodges kommer att behandlas enligt svensk lag.